Skip to main content

Uvjeti i odredbe

You are here

Posjećivanjem našeg web-mjesta pristajete na ove uvjete – stoga ih pažljivo pročitajte.

Elektronička komunikacija Prilikom posjete našem web-mjestu ili slanja elektronske pošte, s nama komunicirate elektroničkim putem i na taj način dajete svoj pristanak za primanje informativno-komunikacijskih obavijesti koje vam šaljemo elektroničkim putem. Uobičajeni način komunikacije s vama bit će putem e-pošte. Suglasni ste da svi ugovori, obavijesti, objavljivanje podataka te drugi informativno-komunikacijski sadržaji koje vam dostavimo u elektroničkom smislu udovoljavaju svim pravnim uvjetima kao da su primljeni u pisanom obliku.

Licencija i pristup web-mjestu Tvrtka LINPAC Packaging Limited odobrava vam ograničenu licenciju za pristup i osobno korištenje ovim web-mjestom, no ne smijete ih preuzimati niti mijenjati bilo koji njihov dio. Licencija ne uključuje prodaju ili komercijalnu uporabu web-mjesta ili njegova sadržaja; kao ni naplatu ili uporabu navedenih proizvoda, opisa ili cijena, posredno korištenje ovim web-mjestom ili njegovim sadržajem; preuzimanje ili kopiranja podataka o računu u korist nekog drugog trgovca te bilo kakva korištenja sustava “rudarenja podataka“ (data-mining), robota ili sličnih mehanizama prikupljanja i izvlačenja podataka. Ovo web-mjesto ili bilo koji njegov dio ne smije se reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati, posjećivati ili na bilo koji drugi način eksploatirati za bilo kakve komercijalne svrhe bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke LINPAC Packaging Limited. Nije dozvoljeno korištenje ovim web-mjestom u okvirima HTML-a ili bilo kakvim “framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije o vlasništvu (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) tvrtke LINPAC Packaging Limited bez izričitog pismenog dopuštenja. Nije dozvoljeno korištenje HTML-ovih metakartica ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak LINPAC Packaging Limited bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke LINPAC Packaging Limited. Bilo kakvo nedozvoljeno korištenje podliježe oduzimanju dozvole ili licencije koje je ustupila tvrtka LINPAC Packaging Limited. Na raspolaganju vam je ograničeno, ne-ekskluzivno pravo s mogućnošću opoziva za izradu poveznice na bilo koji dio web-mjesta tvrtke LINPAC Packaging Limited, pod uvjetom da poveznica ne prikazuje tvrtku LINPAC Packaging Limited, njezine povezane partnere, proizvode ili usluge na neistiniti, prijevarni, negativni ili uvredljivi način. Nije dozvoljena uporaba logotipa ili bilo kojeg drugog zaštićenog grafičkog simbola ili zaštitnog znaka kao dijela poveznice bez izričite pisane dozvole tvrtke LINPAC Packaging Limited.
Ovo web-mjesto može biti povezano s drugim web-mjestom na svjetskoj internetskoj mreži (WWW), koje nije pod nadzorom i koje ne održava tvrtka LINPAC Packaging Limited. Za poveznice i navedena web-mjesta tvrtka LINPAC Packaging Limited ne snosi odgovornost. Prilikom posjeta ovom web-mjestu prihvaćate da tvrtka LINPAC Packaging Limited nudi ove poveznice samo iz praktičnih razloga te prihvaćate kako tvrtka LINPAC Packaging Limited nije odgovorna za sadržaj ili poveznice prikazane na web-mjestu s kojim ste povezani.

Osvrti, komentari, komunikacijski i drugi sadržaji
Ako postavite sadržaj ili materijale, te ako mi ne navedemo drugačije, dajete tvrtki LINPAC Packaging Limited i njenim povezanim partnerima ne-ekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo te pravo za davanje podlicencije, bez obveza plaćanja naknade, prema kojem može koristiti, reproducirati, mijenjati, prilagođavati, izdavati, prevoditi, izrađivati izvedene sadržaje te ih prikazivati i distribuirati diljem svijeta putem svih medija. Dajte pravo tvrtki LINPAC Packaging Limited i njezinim povezanim partnerima te korisnicima podlicencije, ako se na to odluče, korištenja imena koje ste naveli u tom sadržaju. Vi predstavljate i jamčite za vlasništvo nad postavljenim sadržajem ili da na njega, na bilo koju drugi način, imate prava. Također jamčite da je sadržaj točan i ne krši ova pravila te neće nanijeti štetu drugim fizičkim ili pravnim osobama, da ćete u potpunosti nadoknaditi štetu, a tvrtka LINPAC Packaging Limited ili njezini povezani partneri nisu odgovorni za zahtjeve u vezi s naplatom štete, koji mogu nastati iz sadržaja kojeg ste postavili. Tvrtka LINPAC Packaging Limited ima pravo, ali ne i obavezu, pregledavanja, izmjene i brisanja bilo kakve aktivnosti ili sadržaja. Tvrtka LINPAC Packaging Limited ne preuzima pravnu niti moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji ste postavili vi ili treća strana.

Opis proizvoda Tvrtka LINPAC Packaging Limited, njezine podružnice i povezani partneri nastoje biti što točniji u opisu proizvoda. Međutim, tvrtka LINPAC Packaging Limited, njezine podružnice i povezani partneri ne jamče za točnost, cjelovitost, pouzdanost, ažuriranost ili vjerodostojnost opisa proizvoda te drugih sadržaja na ovome web-mjestu.

Izjava o odricanju jamstva i ograničenju odgovornosti OVO WEB-MJESTO POSTAVILA JE TVRTKA LINPAC PACKAGING LIMITED PREMA PRINCIPU "KAKO JEST" I "KAKO JE RASPOLOŽIVO". TVRTKA LINPAC PACKAGING LIMITED NE PREDSTAVLJA NITI DAJE NIKAKVA JAMSTVA, DIREKTNA ILI INDIREKTNA, ZA RAD OVOG WEB-MJESTA, INFORMACIJE NA NJEMU, SADRŽAJE, MATERIJALE ILI PROIZVODE KOJE SADRŽI. VI STE IZRIČITO PRISTALI DA KORISTITE OVO WEB-MJESTO NA OSOBNU ODGOVORNOST I RIZIK.
Ni pod kojim okolnostima tvrtka LINPAC Packaging Limited, njezine podružnice ili povezani partneri neće biti odgovorni za bilo kakve gubitke ili štete nastale korištenjem ili u vezi s ovim web-mjestom proizašle na temelju ugovora, kršenja ugovora ili bilo koji drugi način.

Mjerodavno pravo Posjetom web-mjesta tvrtke LINPAC Packaging Limited suglasni ste kako je za ove Uvjete uporabe mjerodavno englesko pravo, kao i za sve sporove koji bi mogli proizaći između vas i tvrtke LINPAC Packaging Limited te njezinih povezanih partnera.
Pravila za korištenje web-mjestom, njegovim izmjenama te izdvojivost Zadržavamo pravo izmjene našeg web-mjesta te pravila i navedenih Uvjeta uporabe u bilo kojem trenutku. Ako se bilo koji ovdje navedeni uvjet proglasi nevažećim, nepostojećim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivim, taj će se uvjet proglasiti izdvojenim od ostalih i neće zahvatiti pravovaljanost i provedivost ostalih uvjeta.

Autorsko pravo Svi sadržaji na ovom web-mjestu ekskluzivno su vlasništvo tvrtke LINPAC Packaging Limited te su zaštićeni međunarodnim zakonima o autorskom pravu. Posebno naglašavamo da su sve slike koje se koriste na ovom web-mjestu zaštićene autorskim pravom kojim raspolaže tvrtka LINPAC Packaging Limited, odnosno vlasnici autorskog prava nad tim slikama.

Trgovačke marke LINPAC te logotip "krugova u kutijama" registrirane su kao trgovačke marke tvrtke LINPAC Group Limited. Nazivi i logotipovi podružnica također su registrirane trgovačke marke grupacije LINPAC. Trgovačke marke koje nisu vlasništvo grupacije LINPAC Group Limited, a pojavljuju se na ovom web-mjestu, pripadaju njihovim izričitim vlasnicima.
© Copyright 2009-10 LINPAC Group Limited.  Sva prava pridržana.