Skip to main content

Podrška korisnicima

You are here

Podrška korisnicima

Novi pristup za usluge korisnicima…

LINPAC Packaging raspolaže predanim timom za podršku korisnicima koji se brine da našim korisnicima diljem svijeta pružamo najbolja ambalažna rješenja na području maloprodaje, dostave gotove hrane te sektora obrade i pakiranja namirnica.

Bliskom suradnjom s trgovcima u maloprodaji, vlasnicima trgovačkih marki i pakirateljima omogućujemo razvoj širokog spektra ambalažnih rješenja, uključujući sektore pekarskih, proteinskih i svježih poljoprivrednih proizvoda te prehrambene industrije, koja oduševljavaju korisnike štiteći, čuvajući i predstavljajući njihove proizvode na najbolji način.

Naš tim za podršku korisnicima brzo i uspješno prepoznaje vaše ambalažne zahtjeve te pruža odgovarajuće rješenje koje će oduševljavati vaše kupce i povećati uspjeh u prodaji.

Jedinstvena usluga tvrtke LINPAC Packaging uključuje slanje tehničkog osoblja na vašu lokaciju koji brinu da se rad vaših postrojenja za pakiranje uz primjenu naših proizvoda odvija učinkovito i ekonomično.

Tvrtka LINPAC Packaging svjesna je da vaš poslovni uspjeh ovisi o prepoznavanju potreba vaših korisnika i kupaca te stoga neprestano radi na donošenju besprijekornih ambalažnih rješenja. U suradnji s vama uspješno razvijamo nova rješenja….