Skip to main content

Mliječni proizvodi, meso, riba i perad

You are here

Novi pristup mliječnim proizvodima, mesu, ribi i peradi...

Tvrtka LINPAC Packaging zna da kupci žele mliječne proizvode, meso, ribu i perad koji su svježi, higijenski ispravni i lijepo predstavljeni. Stoga uvijek pružamo nova rješenja kako bi se vaši proizvodi predstavili na najbolji mogući način.

Još važnije, znamo da trgovci u maloprodaji žele svoje proizvode učiniti jednostavnim i lako dostupnim, lijepo predstavljenim uz minimalne gubitke te da se dobro prodaju. Uz to, proizvođači i dobavljači zahtijevaju ambalažu koja će povećati vrijednost proizvoda pomoću boljeg predstavljanja i duljeg roka trajanja, te što je još važnije, koja će služiti svrsi u cijelom lancu procesa prerade hrane.

Tvrtka LINPAC Packaging omogućuje nove pristupe i načine kako bi vam pomogla u prodaji mliječnih proizvoda, mesa, ribe i peradi trgovcima u maloprodaji i kupcima, pružajući široki raspon rješenja - bilo da su dostupna sa zaliha ili posebno dizajnirana prema vašim specifičnim potrebama.

Za više ideja u vezi s ambalažnim rješenjima mliječnih proizvoda, mesa, ribe i peradi preuzmite ovdje našu brošuru.