Skip to main content

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

You are here

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Novi pristup čuvanja okoliša...

više od 40 godina tvrtka LINPAC Packaging vodeća je tvrtka u industriji ambalaže koja primjenjuje stroga pravila zaštite okoliša, te nastavlja sudjelovati u nizu programa zaštite okoliša diljem svijeta.

Međutim, današnja korporativno odgovorna tvrtka uključuje više od same brige za okoliš. Riječ je o brizi za sve teme koje su ključne svim zainteresiranim stranama - djelatnicima, zajednici, tijelima državne uprave, udruženjima u industriji, kupcima i dobavljačima.

Danas postoje četiri stupa koje čine politiku korporativne društvene odgovornosti tvrtke LINPAC Packaging te ćemo i dalje nastaviti redovito obavještavati sve zainteresirane strane o našem daljnjem razvoju.

  1. LINPAC Strategija korporativne društvene odgovornosti
  2. Okoliš
  3. Sigurnost proizvoda i odgovorno upravljanje sredstvima
  4. Društvena odgovornost
  5. Ekonomski doprinos

Ambalaža i okoliš
Itekako smo svjesni nesuglasnosti u vezi s ambalažom i čuvanjem okoliša - unatoč činjenici kako je utrošak energije u proizvodnji ambalaže svega 10% ukupno potrošene energije u prehrambenom lancu.

Ambalaža hrane ima važnu ulogu - posebice kada je riječ o svježim proizvodima - u zaštiti, očuvanju i predstavljanju proizvoda.

Ambalaža služi sprječavanju bacanja hrane, što je veliki problem u Europi, gdje se trenutačno, prema procjeni, baca 89 milijuna tona hrane. To je pet puta više od količine bačene ambalaže prema Europskoj organizaciji za ambalažu i okoliš (European Organization for Packaging and the Environment).

Na temelju ovih statistika, ne čudi kako se WRAP (Waste and Resources Action Programme - Program gospodarenja otpadom i sredstvima) zalaže za ambalažu koja odgovara namjeni, kao dio kampanje s ciljem smanjenja bacanja hrane - "Voli hranu, ne bacaj je".

EUROPEN (European Organization for Packaging and the Environment - Europska organizacija za ambalažu i okoliš), također ukazuje kako se u zadnjih jedanaest godina iznos bačene ambalaže koja završava u otpadu smanjio za 57% uz povećanje razine recikliranja i predstavljanja novih oblika ponovnog korištenja odbačene ambalaže.

Tvrtka LINPAC Packaging pruža novi pristup ambalažnim rješenjima koja odgovaraju svrsi i sigurna su za okoliš. LINPAC Packaging ima jedinstveni položaj kao dobavljač tehnologije višestrukih materijala. Stoga smo u mogućnosti pomoći vam prilikom odabira odgovarajućih materijala za vašu ambalažu, vodeći računa o održivosti te kriterijima očuvanja okoliša, kao i troškovima te metodama koje su nužne na današnjem konkurentnom tržištu.

Tvrtka LINPAC Packaging potiče trgovce u maloprodaju, pakiratelje i veletrgovce u odabiru ambalaže koja odgovara namjeni; razmatranju načina na koji štiti, predstavlja i čuva proizvode, kao i o utjecaju koji ambalažni materijal ima na okoliš. Također, zajedno sa svim zainteresiranim stranama naporno radimo na rješavanju ključnih problema u vezi s uporabom plastične ambalaže. Bit će nam drago primiti pitanja u vezi s proizvodima i uslugama tvrtke LINPAC Packaging s obzirom na održivost i brigu za okoliš. E-pošta za kontakt: info@linpacpackaging.com.

 

Korisnici postaju svjesniji problema u vezi s očuvanjem okoliša te očekuju i proizvode visoke kvalitete - za najbolja ambalažna rješenja, LINPAC packaging pruža novi pristup očuvanju okoliša.