Skip to main content

Čuvajte hranu svježom

You are here

Čuvajte hranu svježom: 
LINPAC Packaging je obogatio svoj asortiman ekoloških prihvatljivih plitica za mesne i riblje proizvode uvođenjem Rfresh ® MB.

pročitajte više