Skip to main content

Čuvajte hranu svježom

You are here

Čuvajte hranu svježom

LINPAC Packaging je obogatio svoj asortiman ekoloških prihvatljivih plitica za mesne i riblje proizvode uvođenjem Rfresh ® MB. refresh

Nove PET plitice sadrže do 95% udjela postpotrošačkih recikliranih materijala koji ne utječu na svojstva plitice, a pritom omogućavaju korisnicima veći izbor ekoloških ambalaža neškodljivih za okoliš. Plitica nudi odlična pregradna svojstva i idealna je za proizvode od peradi i ribe jer omogućava trgovcima da izbjegnu nepotrebno rasipanje i bacanje hrane čuvajući duže hranu svježom. PE osnovni film sloj osigurava bolje zatvaranje budući da plitica može imati zatvarač ili film ljepljivu traku.
Los alimentos empaquetados también estarán bien protegidos gracias a la excelente rigidez de las bandejas, lo que asegura que el producto llegue al consumidor en sus mejores condiciones.

Zapakirane prehrambene namirnice također su dobro zaštićene zahvaljujući izvrsnoj čvrstoći plitice koja osigurava da proizvod dođe do potrošača u najboljem mogućem stanju.

Joanna Stephenson, potpredsjednica odjela marketinga i inovacija, je izjavila: “Nove Rfresh MB plitice nadopunjuju našu postojeću paletu Rfresh PET plitica koje osiguravaju jednako visoku kvalitetu našim kupcima kao i plitice od novih materijala. Reciklirani materijal koji se koristi za njihovu proizvodnju prolazi kroz naš sustav čišćenja ostataka hrane kako bismo ne samo ispunili nego i nadišli propise o sigurnosti hrane.

“Naši se potrošači mogu osjećati potpuno sigurnima pri odabiru plitica Rfresh MB za njihove proizvode od mesa, peradi ili ribe jer ambalaža ima visoke standarde u pogledu predstavljanja proizvoda i zaštite okoliša.
Plitice Rfresh MB su novi član LINPACove obitelji Rfresh plitica koje nadopunjuju vrhunska Rfresh HB rješenja i standardne Rfresh PP plitice.  Sva tri proizvoda su dostupna u različitim bojama i nijansama, a posebno su dizajnirani kako bi postupak pakiranja bio što učinkovitiji.