Skip to main content

Zasady dotyczące CSR

You are here

Zasady dotyczące CSR

Świeże myślenie o środowisku...

Od ponad 40 lat spółka LINPAC Packaging zajmuje czołową pozycję w branży w zakresie wprowadzania rygorystycznych zasad ochrony środowiska i nadal kontynuuje program ochrony środowiska o globalnym zasięgu.

Przyglądamy się wszystkim obszarom naszej działalności, aby mieć pewność, że ślad jaki pozostawiamy w środowisku jest maksymalnie zielony poprzez redukowanie emisji CO2, zużycia wody i energii, ponowne wykorzystywanie w możliwych sytuacjach i recykling wszystkich materiałów w naszym dążeniu do osiągnięcia zamkniętego procesu wytwarzania opakowań.

Nasz sukces w zakresie projektów ochrony środowiska i wydajnego zużywania energii opiera się na zaangażowaniu naszych zespołów w całej spółce. Inwestujemy mnóstwo czasu i wysiłków w przekazywanie naszych zasad postępowania i kodeksu postępowania za pośrednictwem wewnętrznych inspekcji HSHE i wprowadzenia LINcare – nowego programu zarządzania relacjami z klientami – co przyczyniło się do zaangażowania naszych zespołów w dążenie do osiągania zmian.

Spółka LINPAC Packaging gorąco wspiera również działania związane z lokalnym środowiskiem i współpracuje z lokalnymi społecznościami w rozwiązywaniu najważniejszych kwestii. Najlepszym tego przykładem jest zakład Pravia należący do spółki LINPAC Packaging, który zarządza również farmą rybną. Dzięki temu możliwe było stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców regionu i pomnożenie zmniejszających się zasobów ryb w lokalnych rzekach. Zakładowi udaje się rocznie umieszczać w rzekach ponad dwa miliony pstrągów i dwa miliony łososi.

Naszym celem jest dalsze rozwijanie i wdrażanie rygorystycznych zasad ochrony środowiska we wszystkich naszych zakładach, zwiększanie świadomości kwestii dotyczących ochrony środowiska wśród naszych pracowników oraz dalsze wspieranie naszych lokalnych społeczności.

Zamierzamy ustalić cele, które będą z roku na rok rosły i w rezultacie zapewnią naszej spółce pozycję najbardziej świadomego w kwestiach środowiskowych producenta opakowań w Wielkiej Brytanii i w całej Europie.