Skip to main content

Zaangażowanie w przestrzeganie wymagań BHP

You are here

Zaangażowanie w przestrzeganie wymagań BHP

Zaangażowanie spółki LINPAC Packaging w bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników, wykonawców i społeczności reprezentują nasze znaki i logo "Dbamy"HSHE (BHP oraz Ochrona Środowiska) obecne wszędzie w naszym zakładzie.

Nasza wizja HSHE opiera się na podstawach LINPAC zakładających, że każda osoba dba o bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno swoją jak i innych oraz z zaangażowaniem dba o zdrowe środowisko, bez wypadków”.

HSHE to priorytet numer jeden we wszystkich obszarach działalności LINPAC. Jest tematem szkoleń i wdrożeń przez zaangażowanych, przygotowanych i doświadczonych ekspertów, którzy kontrolują wszystkie nasze zakłady zgodnie z wewnętrznymi normami (bardziej rygorystycznymi niż uznane międzynarodowe przepisy i normy bezpieczeństwa). Dzięki kulturze dzielenia się najlepszą praktyką spółka LINPAC Packaging wprowadza nieustannie udoskonalenia wszystkich obszarach HSHE i tylko w 2011 r. osiągnęła:

Liczba wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy (LTA) zmniejszona o 82%

Liczba dni niezdolności do pracy w wyniku wypadku zmniejszona o 84%

‎Łączna liczba wszystkich wypadków zmniejszona o 28%

Spółka LINPAC ma długą historię osiągnięć w tym krytycznym zakresie i jest dumna z zajmowania wiodącej pozycji w branży opakowań pod względem wyników BHP, znacznie odbiegających od średnich statystycznych w tej branży.

W spółce LINPAC jesteśmy zaangażowani w zarządzanie i obniżanie naszego globalnego wpływu w zakresie zużywania energii i gospodarki wodnej. Nasze zakłady mają zamknięte systemy chłodzenia wodą w celu utrzymania i ograniczania odpadów, a nasze zużycie energii jest mierzone i monitorowane każdego dnia w celu osiągania maksymalnych wyników przy zużywaniu jak najmniejszej ilości energii. Systemy najlepszej praktyki w zakresie zarządzania wodą i energią są stosowane w całej spółce.

Do naszej pasji w zakresie przestrzegania zasad BHP i ochrony środowiska przekonujemy szerszy krąg naszej społeczności interesariuszy. Wspieramy inne grupy w branży, dostawców i klientów przekazując im porady, wskazówki i dzieląc się z nimi najlepszą praktyką w tym zakresie.

W sprawie pytania lub pomocy w tej sprawie prosimy o kontaktowanie się pod adresem info@linpacpackaging.com. Z przyjemnością Państwu pomożemy.