Skip to main content

Wizja i wartości

You are here

Wizja i wartości

Spółka LINPAC Packaging oferuje swoim klientom pełen zakres rozwiązań w zakresie opakowań oparty na następujących wartościach i wizji

  • Oferowanie elastycznych rozwiązań w zakresie opakowań na szybko zmieniającym się i ukierunkowanym na klienta rynku
  • Spojrzenie nieustannie skierowane na przyszłe potrzeby i wymagania rynku, aby na nowo określać nasze usługi i nimi zarządzać
  • Utrzymanie wśród naszych najważniejszych klientów pozycji elastycznego dostawcy, który potrafi dostosować się do nowych sytuacji.
  • Respektowanie i przewidywanie wymagań prawnych i naszych klientów.
  • Ochrona środowiska.
  • Ciągła analiza naszych obowiązków w zakresie pogodzenia zrównoważonego rozwoju z procesem produkcyjnym ukierunkowanym na obniżanie kosztów.
  • Uznanie osobistego rozwoju naszych pracowników za kluczowy element w osiąganiu naszych celów.