Skip to main content

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

You are here

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Świeże spojrzenie na sprawy naszej planety…

Od ponad 40 lat LINPAC Packaging jest liderem w branży pakowniczej pod względem wdrażania restrykcyjnych polityk dotyczących środowiska naturalnego i realizowania ogólnoświatowego programu ochrony środowiska.

Obecnie jednak nasza odpowiedzialna społecznie firma zajmuje się nie tylko kwestiami związanymi ze środowiskiem.  Koncentrujemy się na kwestiach, na których najbardziej zależy najważniejszym dla nas zainteresowanym stronom – naszym pracownikom, społecznościom, rządom, stowarzyszeniom branżowym, klientom i dostawcom.

LINPAC Packaging opiera swoją politykę społecznej odpowiedzialności biznesu na czterech filarach i będzie na bieżąco informować zainteresowane strony o postępach prac.

Strategia LINPAC w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu

  1. Środowisko
  2. Bezpieczeństwo produktu i zarządzania
  3. Odpowiedzialność społeczna
  4. Wsparcie ekonomiczne

Opakowania a środowisko
Jesteśmy świadomi debat dotyczących opakowań i ich wpływu na środowisko – mimo tego, że energia wykorzystywana do produkcji opakowań stanowi tylko 10% energii wykorzystywanej w łańcuchu produkcji żywności.
Opakowania mają do odegrania istotną rolę – przede wszystkim w odniesieniu do świeżych produktów rolnych – dla ochrony, konserwacji i prezentowania produktów.

Opakowania służą zapobieganiu marnotrawstwa żywności, które stanowi poważny problem w Europie, gdzie według danych szacunkowych obecnie marnuje się 89 milionów ton żywności.  Ilość ta jest pięć razy większa niż ilość odpadów związanych z opakowaniami według danych Europejskiej Organizacji ds. Opakowań i Środowiska.

W świetle tych danych nie jest zaskakujące, że WRAP (Waste & Resources Action Programme) promuje odpowiednie opakowania w ramach kampanii mającej na celu ograniczenie marnotrawstwa żywności – „Tak dla żywności, nie dla marnotrawstwa” („Love food, hate waste”).
EUROPEN wykazał również, że w ostatnich jedenastu latach ilość odpadów związanych z opakowaniami poddanych ostatecznej utylizacji spadła o 57% przy wzroście poziomu recyklingu i innych form ponownego wykorzystywania odpadów związanych z opakowaniami.

LINPAC Packaging oferuje świeże spojrzenie na rozwiązania pakownicze, które spełniają swoje zadanie, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska.  LINPAC Packaging ma wyjątkową pozycję jako dostawca technologii wielomateriałowych.  Możemy pomóc Państwu w doborze materiałów na opakowania, biorąc pod uwagę zarówno kryteria zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, jak i koszty i wymogi dotyczące wydajności, tak kluczowe dla dzisiejszego rynku.

LINPAC Packaging zachęca sprzedawców detalicznych, firmy pakownicze i sprzedawców hurtowych do wyboru odpowiednich dla ich celów opakowań oraz brania pod uwagę zarówno tego, jak opakowanie chroni, konserwuje i prezentuje ich produkty, jak i wpływu na środowisko materiału, z którego opakowanie jest zrobione.  Ściśle współpracujemy również z najważniejszymi zainteresowanymi stronami, aby odpowiadać na najważniejsze wątpliwości związane z wykorzystaniem plastikowych opakowań.  Zachęcamy do przekazywania pytań dotyczących produktów i usług LINPAC Packaging związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.  Prosimy o kontakt pod adresem info@linpacpackaging.com.

Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi problematyki związanej z ochroną środowiska, a także oczekują wysokiej jakości produktów – razem z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi opakowań LINPAC packaging oferuje świeże pomysły dotyczące środowiska.