Skip to main content

Polityka prywatności

You are here

Niniejsza witryna należy do LINPAC Packaging Limited, A1 Business Park, Knottingley

West Yorkshire WF11 0BL, Zjednoczone Królestwo.  Można się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@linpac.com lub telefonicznie pod numerem +44 (0)121 607 6700.

Niniejsza witryna zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie przekazane przez użytkowników, w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres do korespondencji i adresy e-mail, numery telefonu, jeśli dotyczy), preferencje użytkowników, dane rejestracyjne i komentarze. Oprócz informacji określonych powyżej zbierane są informacje na temat częstotliwości odwiedzin na poszczególnych stronach itp.

Informacje te są wykorzystywane do poprawiania treści witryny i usług świadczonych na rzecz klientów i potencjalnych klientów, np. poprzez kontaktowanie się z klientami/potencjalnymi klientami w celach marketingowych i informowanie ich o aktualizacjach.

Jeśli przekażą nam Państwo adres do korespondencji lub adres e-mail, mogą Państwo otrzymywać okresowe wiadomości z informacjami o nowych produktach i usługach lub zbliżających się wydarzeniach.  Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich wiadomości, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany powyżej.  Z osobami, które przekażą nam online numery telefonu, będziemy kontaktować się telefonicznie wyłącznie z informacjami dotyczącymi zamówień lub pytań, które przesłali nam online.

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim.  Nie jesteśmy partnerem firm zajmujących się technologiami typu ad serving i nie mamy związków z takimi firmami. 

Okazjonalnie możemy wykorzystywać dane klientów do nowych, nieprzewidzianych celów niezawartych w niniejszej nocie dotyczącej prywatności.  Jeśli nasze praktyki dotyczące wykorzystywania danych zmienią się w przyszłości, opublikujemy zmiany naszej polityki w witrynie, aby powiadomić Państwa o tych zmianach, i będziemy wykorzystywać do tych nowych celów wyłącznie dane zebrane od momentu wprowadzenia zmian do polityki.

Jeśli uważają Państwo, że niniejsza witryna nie jest prowadzona zgodnie z opublikowaną polityką dotyczącą wykorzystywania informacji, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez wysłanie wiadomości na adres podany powyżej.