Skip to main content

Plan zapewnienia ciągłości działalności i usuwania skutków awarii

You are here

W ramach naszych zobowiązań wobec klientów razem utworzyliśmy plan zapewnienia ciągłości działalności i usuwania skutków awarii, który wskazuje słabe punkty, konieczne środki ostrożności i tworzy ramy, które są podstawą do szybkiego wznowienia naszej działalności na wypadek sytuacji kryzysowej. Dokument określa nasze reakcje w przypadku różnych scenariuszy, jeśli kiedykolwiek miałyby się zdarzyć, oraz umożliwia wszystkim zakładom spółki LINPAC Packaging usunięcie skutków awarii i zapewnienie naszych klientów, że ich interes zawsze pozostaje dla nas najważniejszy.