Skip to main content

Środowisko naturalne

You are here

Środowisko naturalne

Nazwanie plastiku " łotrem " szkodzącym środowisku jest uproszczeniem problemu. Spółka LINPAC Packaging uważa, że opakowania plastikowe są najlepszym rozwiązaniem konserwowania i ochrony większości towarów. Społeczeństwo bez nowoczesnych opakowań zwykle traci połowę zapasów żywności, zanim dotrze ona do konsumentów. Wszystkie nasze opakowania plastikowe nadają się do recyklingu, a wiele z nich zaprojektowano do wielokrotnego użycia.

Nie ma innego porównywalnego z plastikiem materiału opakowaniowego, który byłby tak wszechstronny, lekki i opłacalny. Opakowania metalowe wymagają zużycia dużej ilości energii do wytwarzania i recyklingu, natomiast opakowania drewniane i kartonowe wymagają częstszej wymiany. Plastik nadaje się do recyklingu, jest trwalszy, lżejszy i bardziej higieniczny.

W ciągu ostatniej dekady, dzięki zaawansowanej technologii i inteligentnym projektom, średni ciężar opakowań plastikowych został zmniejszony o ponad jedną czwartą.

Wyzwaniem dla nas, jako producenta opakowań, jest kontynuowanie tworzenia innowacyjnych i opłacalnych produktów dla klientów przy zużywaniu mniejszej ilości surowców i energii. Poprzez zapewnianie skutecznych usług, wytwarzanie produktów nadających się do ponownego użycia i oferowanie zaplecza dla recyklingu pomagamy innym w ograniczeniu generowania odpadów w ich własnym łańcuchu dostaw oraz w tworzeniu zamkniętych pętli recyklingu.

Od niemal dwóch dekad spółka LINPAC Packaging ustala plany ochrony środowiska dla sektora opakowań. Począwszy od lat osiemdziesiątych XX w. przestrzegamy wszystkich oficjalnych zasad ochrony środowiska i wszystkie nasze zakłady są zaangażowane w ochronę zasobów naturalnych, obniżanie zużycia energii, ograniczenie do minimum emisji do atmosfery, wody i gleby – przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów ochrony środowiska – a nawet bardziej rygorystycznych wymagań niż przewidują normy we wszystkich możliwych sytuacjach. Zużywamy mniej:

  • Naszym celem jest zmniejszanie wagi przeciętnego opakowania o około 5% rocznie
  • Zmniejszamy zużycie energii o około 10% rocznie

Prowadzimy recykling:

  • Wytwarzamy serię tacek i łubianek z PET pochodzącego z materiałów wtórnych
  • Nasze usługi zarządzania odpadami obejmują balowanie i recykling kartonów i plastiku – redukując ilość odpadów u naszych klientów, która trafia na wysypiska śmieci
  • Niemal wszystkie nasze opakowania – od opakowań dla żywności po kosze na śmieci – nadają się do recyklingu.

Ponownie używamy:

  • Dostarczamy opakowania gotowe do ekspozycji, które można gromadzić na zapleczu i ponownie używać
  • Wytwarzamy, dostarczamy i zarządzamy zwrotnymi opakowaniami tranzytowymi (RTP) oraz zapewniamy konserwację i naprawy, aby wydłużyć okres ich eksploatacji
  • Niektóre produkty zawierają komponenty nadające się do recyklingu – w tym odpady po-użytkowe nadające się do kontaktu z żywnością
  • Nasze wolno stojące pojemniki nie wymagają dodatkowego opakowania i wiele z nich nadaje się do dalszego użycia jako wtórne pojemniki magazynowe, wiadra itp.

Mamy opakowania biodegradowalne:

  • Oferujemy serię opakowań wykonanych z kwasu mlekowego (PLA). Jest to materiał plastikowy wytwarzany z surowców roślinnych z farm, który jest odnawialny i w 100% nadaje się do kompostowania.

W maju 2007 r. spółka LINPAC Packaging utworzyła wewnętrzną grupę ds. ochrony środowiska, która zajęła się badaniami i poszukiwaniem rozwiązań kwestii ochrony środowiska stojących przed branżą opakowań plastikowych i jej klientami. Obecnie spółka jest wiodącym producentem w zakresie innowacyjnych ultralekkich opakowań oraz wykorzystania materiałów wtórnych i ulegającego biodegradacji plastiku – nawet w przypadku opakowań mających kontakt z żywnością.

Plastikowe opakowania typu RTP stały się pierwszym produktem tego typu, który był testowany w zakresie nowej normy PAS (Specyfikacja Powszechnie Dostępna) 2050: 2008 Ocenaemisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług.

Nowa norma wprowadzona i aprobowana przez Carbon Trust i jego partnerów, jest jedynym dostępnym kryterium dla tego typu ocen. Ustala równe pole gry, wobec którego wszystkie spółki mogą mierzyć swój ślad węglowy w związku ze swoją produkcją. Pomiary, prowadzone przez niezależną firmę konsultingową ds. ochrony środowiska Sustain, mierzą wyniki ściśle określonych, porównywalnych pojemników w określonych kryteriach, zgodnie z wymaganiami PAS2050, obejmując cały okres eksploatacji produktu.

LINPAC Packaging prowadzi w zakresie całej grupy program ograniczenia zużycia energii w celu poprawienia wskaźnika wydajności energii. Cele są ustalane na początku roku dla każdego odrębnego zakładu.

W uznaniu osiągnięć w zakresie ochrony środowiska spółka LINPAC otrzymała tytuł Spółki roku w zakresie ochrony środowiska w prestiżowym konkursie UK Packaging Awards 2008.