Skip to main content

Általános felhasználási feltételek

You are here

Honlapunk felkeresésével elfogadja az alábbi feltételeket – ezért kérjük, olvassa el figyelmesen.

Elektronikus kommunikáció
Amikor felkeresi honlapunkat vagy e-mailt küld nekünk, akkor elektronikus formában kommunikál velünk, és ezzel beleegyezik, hogy elektronikus formában fogadja a mi kommunikációnkat. Általában e-mailben fogunk Önnel kommunikálni. Beleegyezik abba, hogy minden megállapodás, értesítés, tájékoztatás és egyéb közlés, amit Önnek elektronikusan nyújtunk, kielégíti mindazon jogi követelményeket, melyek az ilyesfajta kommunikáció írásbeliségére vonatkoznak.

Engedélyek és a honlap elérése
A LINPAC Packaging Limited korlátozott engedélyt ad Önnek a honlap elérésére és személyes használatára, de letöltésére vagy egészének, ill. valamely részének módosítására nem. Ez az engedély nem terjed ki a honlapnak és tartalmának viszonteladására vagy kereskedelmi célú felhasználására, a terméklisták, leírások vagy árak gyűjtésére vagy felhasználására, a honlapnak és tartalmának bármely másodlagos felhasználására, semmilyen letöltésre vagy felhasználói információ lemásolására másik kereskedő javára, illetve semmilyen adatbányászatra, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kinyerő eszközök használatára. Ezt a honlapot vagy bármely részét tilos kereskedelmi céllal sokszorosítani, megkettőzni, másolni, eladni, viszonteladni, felkeresni vagy bármely más módon kiaknázni a LINPAC Packaging Limited kifejezett írásos beleegyezése nélkül. Tilos kifejezett írásos beleegyezés nélkül keretbe foglalni vagy bármilyen keretezési technikával körülvenni a LINPAC Packaging Limited bármely védjegyét, logóját vagy más védett információját (beleértve a képeket, szöveget, oldalbeosztást vagy formázást). Tilos a LINPAC Packaging Limited kifejezett írásos beleegyezése nélkül olyan metataget vagy bármilyen más “rejtett szöveget” használni, mely a LINPAC Packaging Limited nevét vagy védjegyeit használja fel. Bármely jogosulatlan felhasználást a LINPAC Packaging Limited által nyújtott engedély vagy licence azonnali visszavonását eredményezi. Korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a LINPAC Packaging Limited honlapjának bármely oldalára mutató hiperhivatkozást készítsen, amennyiben ez a LINPAC Packaging Limited vállalatról, társvállalatairól vagy termékeikről és szolgáltatásaikról nem mutat hamis, félrevezető, becsmérlő vagy máshogyan sértő képet. Tilos kifejezett írásos engedély nélkül használni a LINPAC Packaging Limited logóját vagy más védett grafikáját vagy védjegyét a link részeként.

Ez a honlap kapcsolatban állhat olyan más honlapokkal a világhálón, melyek nem a LINPAC Packaging Limited ellenőrzése vagy fenntartása alatt állnak. Ezek a kapcsolatok nem jelentik a LINPAC Packaging Limited ezen honlapokra vonatkozó jóváhagyását. Jelen honlap felkeresésével Ön elismeri, hogy a LINPAC Packaging Limited ezeket a linkeket csupán kényelmi szempontból közli, és elfogadja, hogy a LINPAC Packaging Limited nem felelős az ezeken a honlapokon közölt tartalomért vagy linkekért, amelyekkel Ön kapcsolatba kerülhet.

Ismertetések, hozzászólások, közlemények és más tartalom
Ha tartalmat közöl vagy anyagot tesz közzé, akkor ezzel – amennyiben másként nem jelzi – nem kizárólagos, honorárium-mentes, örökös, visszavonhatatlan és teljes mértékben továbbengedélyezhető jogot biztosít a LINPAC Packaging Limited és társvállalatai számára, hogy felhasználják, sokszorosítsák, módosítsák, adaptálják, közzétegyék, lefordítsák, másodlagos munkák megteremtésére használják, terjesszék és megjelenítsék ezt a tartalmat világszerte, bármely médium használatával.

Feljogosítja a LINPAC Packaging Limited vállalatot és társvállalatait, valamint a továbbengedélyezéssel rendelkezőket arra, hogy ha így döntenek, használják azt a nevet, amelyet Ön az említett tartalommal kapcsolatban megadott. Ön kijelenti és garantálja, hogy az Ön által közölt tartalom minden joga az Ön tulajdonában van vagy rendelkezése alatt áll, hogy a tartalom pontos, hogy az Ön által nyújtott tartalom felhasználása nem sérti meg ezeket a feltételeket, és nem okoz kárt egyetlen természetes vagy jogi személynek sem, és hogy Ön teljes körű kárpótlást ad és mentesíti a LINPAC Packaging Limited válllalatot és társvállalatait az Ön által szolgáltatott tartalomból fakadó bármely követelés esetén. A LINPAC Packaging Limited vállalatnak joga, de nem kötelessége figyelemmel kísérni és szerkeszteni vagy eltávolítani valamely aktivitást vagy tartalmat. A LINPAC Packaging Limited nem vállal felelősséget és nem vállal fel kötelezettséget semmilyen Ön vagy bármely harmadik fél által közölt tartalomért.

Termékleírások
A LINPAC Packaging Limited, valamint leányvállalatai és társvállalatai a lehető legnagyobb pontosságra törekednek. A LINPAC Packaging Limited, valamint leányvállalatai és társvállalatai azonban nem garantálják, hogy a jelen honlapon található termékleírások vagy egyéb tartalmak pontosak, teljes körűek, megbízhatóak, aktuálisak vagy hibátlanok.

Garancianyilatkozat és a felelősség korlátozása
EZT A HONLAPOT A LINPAC PACKAGING LIMITED “AHOGY MEGJELENIK” ÉS “AHOGY HOZZÁFÉRHETŐ” ALAPON NYÚJTJA. A LINPAC PACKAGING LIMITED NEM VÁLLAL KEZESSÉGET ÉS NEM GARANTÁLJA SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS – FORMÁBAN JELEN HONLAP MŰKÖDÉSÉÉRT VAGY A HONLAPON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓÉRT, TARTALOMÉRT, ANYAGOKÉRT VAGY TERMÉKEKÉRT. ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY EZT A HONLAPOT KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA.

A LINPAC Packaging Limited, valamint leányvállalatai és társvállalatai semmilyen körülmények között nem lehetnek felelősek semmilyen szerződéses, magánjogi vagy egyéb jellegű veszteségért vagy kárért, mely a jelen honlapon található információra való támaszkodásból vagy annak felhasználásából fakad.

Alkalmazható jog
A LINPAC Packaging Limited honlapjának felkeresésével beleegyezik abba, hogy az angol jog szabályozza ezeket az általános felhasználási feltételeket, és bármely jogvitát, amely esetleg felmerül Ön és a LINPAC Packaging Limited vagy társvállalatai között.

Honlap-szabályozás, módosítások és elkülöníthetőség
Fenntartjuk magunkat azt a jogot, hogy bármikor változtassunk honlapunkon, szabályozásainkon és jelen felhasználási feltételeken. Ha ezen feltételek bármelyike érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból alkalmazhatatlannak bizonyul, akkor megállapítható az adott feltétel elkülöníthetősége, és a későbbiekben nem befolyásolja a fennmaradó feltételek érvényességét és alkalmazhatóságát.

Szerzői jog
A jelen honlapon található összes tartalom összeállítása a LINPAC Packaging Limited kizárólagos tulajdona, és a nemzetközi szerzői jogok védelme alatt áll. A jelen honlapon használt képek különösen is vagy a LINPAC Packaging Limited, vagy a megfelelő jogtulajdonosok szerzői jogi tulajdonát képezik.

Védjegyek
A LINPAC név és a körök-a-dobozban logó a LINPAC Group Limited bejegyzett védjegyei. Az egyéb leányvállalat-nevek és –logók szintén a LINPAC Group bejegyzett védjegyei. A jelen honlapon megjelenő, de nem a LINPAC Group Limited tulajdonát képező védjegyek a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak.
© Copyright 2009-10 LINPAC Group Limited. Minden jog fenntartva.