Skip to main content

Zásady ochrany soukromí

You are here

Toto jsou webové stránky společnosti LINPAC Packaging Limited, A1 Business Park, Knottingley

West Yorkshire WF11 0BL, Velká Británie. Lze nás kontaktovat e-mailem na adrese info@linpac.com nebo telefonicky na čísle +44 (0)121 607 6700.

Tyto webové stránky shromažďují pouze údaje dobrovolně poskytnuté návštěvníky včetně kontaktních údajů (jména, poštovní a e-mailové adresy a telefonních čísel, pokud byla uvedena), preferencích uživatelů, informací z průzkumů, registračních údajů a komentářů. Kromě nich shromažďujeme pouze souhrnné informace o tom, které stránky spotřebitelé navštěvují apod.

Tyto informace využíváme ke zlepšování obsahu našich webových stránek a služeb stávajícím i potenciálním zákazníkům – např. je kontaktujeme za marketingovými účely a informujeme je o aktualizacích.

Jestliže nám online sdělíte svou poštovní nebo e-mailovou adresu, možná od nás budete pravidelně dostávat zprávy s informacemi o nových výrobcích, službách nebo nadcházejících událostech. Pokud nechcete dostávat takové zprávy, oznamte nám to na výše uvedenou e-mailovou adresu. Osoby, které nám online sdělí telefonní čísla, budeme kontaktovat pouze telefonicky, abychom je informovali o objednávkách nebo online položených dotazech.

Osobní údaje neprodáváme ani nepředáváme třetím stranám. Neudržujeme žádné partnerské ani jiné vztahy s provozovateli reklamních serverů.

Občas se může stát, že použijeme informace o zákaznících novým, nepředvídaným způsobem, který nebyl uveden v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud se někdy v budoucnu změní naše postupy zacházení s údaji, zveřejníme tyto změny zásad na našich webových stránkách, abychom vás o nich informovali, a k těmto novým účelům budeme využívat pouze údaje shromážděné od okamžiku změny zásad.

Pokud se domníváte, že tyto webové stránky se neřídí uvedenými zásadami o zacházení s údaji, sdělte nám to na výše uvedenou adresu.