Skip to main content

Vize a hodnoty

You are here

Vize a hodnoty

Společnost LINPAC Packaging nabízí obalová řešení s kompletními službami pro všechny zákazníky, kteří podporují následující vizi a hodnoty:

  • Nabízet flexibilní obalová řešení na trhu, který se rychle vyvíjí a je orientován na spotřebitele
  • Stále dbát o budoucí potřeby a požadavky trhu, abychom mohli redefinovat a spravovat své služby
  • Uchovat si svou pozici přizpůsobitelného a flexibilního dodavatele pro naše vážené zákazníky
  • Vždy prověřovat naše závazky, abychom dokázali udržet rovnováhu mezi udržitelným vývojem a výrobními postupy s ohledem na náklady
  • Oceňovat osobní rozvoj zaměstnanců jako rozhodující prostředek k úspěšnému dosažení našich cílů