Skip to main content

Obaly a životní prostředí

You are here

Obaly a životní prostředí

Všichni dobře známe diskuse kolem obalů a životního prostředí – navzdory skutečnosti, že energie spotřebovaná při výrobě obalů činí pouhých deset procent celkové energie spotřebované ve zpracovatelském řetězci.
Potravinové obaly hrají důležitou roli v ochraně, uchovávání a prezentaci výrobků, zejména pokud jde o čerstvé zemědělské plodiny.

Obaly jsou účinným prostředkem na ochranu před plýtváním, které představuje velký problém v Evropě, kde se objem vyplýtvaných potravin v současné době odhaduje na 89 miliónů tun. Podle Evropské organizace pro obaly a životní prostředí je to více než pětinásobek odpadních obalových materiálů.

Vzhledem k těmto statistikám nepřekvapí, že Akční program pro řízení odpadů a zdrojů (WRAP) v rámci své kampaně na omezení plýtvání „Ano potravinám, ne plýtvání“ obhajuje takové obaly, které dobře slouží svému účelu.

Rovněž organizace EUROPEN prokázala, že díky zvýšení míry recyklace a zavedení dalších forem regenerace odpadních obalů v uplynulých jedenácti letech kleslo množství odpadních obalů ve fázi konečné likvidace o 57 %.

Společnost LINPAC Packaging nabízí nový přístup k obalovým řešením, která jsou jak vhodná pro daný účel, tak šetrná k životnímu prostředí. LINPAC Packaging má jedinečnou pozici dodavatele mnoha technologií na výrobu různých materiálů. Proto vám můžeme pomoci s volbou nejvhodnějších materiálů pro vaše obalové aplikace s přihlédnutím jak k udržitelnému rozvoji a kritériím ochrany životního prostředí, tak k požadavkům na náklady a funkčnost, které hrají významnou roli na dnešním konkurenčním trhu.

Společnost LINPAC Packaging vybízí balírny a maloobchodní i velkoobchodní prodejce, aby zvolili takové obaly, které budou plnit svůj účel s ohledem na ochranu, uchování a prezentaci výrobků, a aby také zvážili dopady použitých materiálů na životní prostředí. Společně s našimi nejvýznamnějšími podporovateli se rovněž intenzivně zabýváme řešením problémů týkajících se používání plastových obalů. Ochotně zodpovíme všechny vaše dotazy ohledně výrobků a služeb LINPAC Packaging v souvislosti s udržitelným rozvojem a životním prostředím. Kontaktujte nás na adrese info@linpacpackaging.com.

Mezi spotřebiteli stále roste zájem o ekologické otázky a rovněž očekávají vysoce kvalitní výrobky. Společnost LINPAC Packaging nabízí nové pohledy na ochranu životního prostředí, které umožní zvolit to nejlepší obalové řešení.