Skip to main content

O obalech

You are here

O obalech

Ve společnosti LINPAC Packaging si dobře uvědomujeme, že obal má sloužit k zadržování, ochraně a uchování obsahu, k propagaci, informování – a ke snižování nákladů.
Je třeba zajistit ochranu a konzistenci potravin a dalšího zboží na cestě z farmy nebo továrny přes sklady a obchody až do domácností spotřebitelů.

Kromě zajišťování konzistence a ochrany zboží musí obaly vykonávat širokou řadu dalších úkolů, mezi něž patří přenášení stále většího množství informací (mnoho z nich je vyžadováno zákonem), jednoduché otvírání a opětovné zavírání, signalizace neoprávněných zásahů, odolnost proti pokusům dětí o otevření a efektivní rozdělování výrobků.

Věděli jste, že nezabalená okurka během tří dnů ztratí vlhkost i lesk, takže bude neprodejná? Že obal o hmotnosti pouhých 1,5 gramu ji udrží v čerstvém stavu po dobu 14 dnů? Že při prodeji hroznového vína na táccích nebo v sáčcích se sníží ztráty v obchodech o více než 20 procent a že po zavedení speciálních pytlů klesly ztráty nových brambor v obchodech ze tří na méně než jedno procento?
Dokonce i volně prodávané ovoce a zelenina potřebují obaly, aby se dostaly z farmy do obchodu, a nějakou tašku, ve které si je odnesete domů.

Bez obalů by naše životy vypadaly jinak než dnes. V celosvětovém měřítku žije ve městech stále více lidí než na venkově. Proto se potraviny a další zboží vyrábějí v jisté vzdálenosti od místa spotřeby – potřebují obaly, které zaručí, že přežijí cestu od výroby ke spotřebě.
Bez obalů by nebyly k dispozici tekutiny, gely ani prášky; ovoce a zelenina by se nedaly sehnat mimo sezónu a spotřebitelé by si je museli pěstovat sami, nebo by pro ně museli denně chodit do obchodu.

Bez obalů by docházelo k obrovskému poškozování životního prostředí rozbitým zbožím a zkaženými potravinami. Odpad z potravin má přinejmenším desetkrát vyšší vliv na životní prostředí než odpad z obalových materiálů, nehledě na účinky metanu z rozkládajících se potravin.
Z celkového množství energie spotřebované v potravinovém řetězci připadá 50 % na výrobu potravin, 10 % na přepravu do obchodů a na vlastní prodej, 10 % na výrobu obalů a zbývajících 30 % spotřebují kupující při cestách do obchodů, skladování a vaření.

Ale i na obalový průmysl a zákazníky čeká řada úkolů. Společnosti jako LINPAC Packaging musí věnovat více úsilí vývoji takových výrobků a obalových řešení, které minimalizují spotřebu materiálů, energie a vody a díky delší životnosti budou mít menší dopad na životní prostředí.
Dále je třeba nabízet potraviny a další zboží v mnoha různých velikostech, aby splňovaly potřeby různých životních stylů, vyhovovaly různým preferencím a zaručovaly efektivní využívání zdrojů v obalovém průmyslu.