Skip to main content

Mléčné výrobky, maso, ryby a drůbež

You are here

Svěží myšlení pro mléčné výrobky, maso, ryby a drůbež....

Ve společnosti LINPAC Packaging chápeme, že zákazníci chtějí takové mléčné, masné, rybí a drůbeží výrobky, které jsou čerstvé, hygienické a dobře prezentované. Proto vždy nabízíme nové nápady, které vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků.

Rovněž velmi dobře rozumíme požadavkům maloobchodních prodejců na jednoduché a účinné vystavování, dobrou prezentaci, minimální plýtvání a dobrou prodejnost. Naproti tomu výrobci a dodavatelé požadují obaly, které prostřednictvím lepší prezentace a delší skladovatelnosti zvýší hodnotu výrobku, ale především budou podávat dobré výsledky v celém zpracovatelském řetězci.

Společnost LINPAC Packaging nabízí nové přístupy a metody, které vám pomohou při prodeji mléčných, masných, rybích a drůbežích výrobků maloobchodním prodejcům i spotřebitelům, ať se rozhodnete pro předem připravená řešení z našeho širokého sortimentu, nebo pro individuální návrhy podle vašich konkrétních potřeb.

Zde si můžete stáhnout brožuru, v níž najdete více informací o nových nápadech týkajících se obalových řešení pro mléčné, masné, rybí a drůbeží výrobky.