Skip to main content

KORPORAČNÍ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

You are here

KORPORAČNÍ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Již déle než 40 let zaujímá společnost LINPAC Packaging přední místo v zavádění nejpřísnějších zásad ochrany životního prostředí do obalového průmyslu a pokračuje v realizaci celosvětového programu ekologických projektů.

Všichni dobře známe diskuse kolem obalů a životního prostředí – navzdory tomu, že energie spotřebovaná při výrobě obalů činí pouhých deset procent celkové energie spotřebované ve zpracovatelském řetězci.

We aim to put in place targets that will grow year-on-year and will ultimately position the company as the most environmentally aware packaging organisation in the UK and throughout Europe.