Skip to main content

KORPORAČNÍ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

You are here

KORPORAČNÍ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Svěží myšlení pro planetu...

Již déle než 40 let zaujímá společnost LINPAC Packaging přední místo v zavádění nejpřísnějších zásad ochrany životního prostředí do obalového průmyslu a pokračuje v realizaci celosvětového programu ekologických projektů.

Avšak korporační odpovědnost v dnešní době vyžaduje více než pouhý zájem o životní prostředí. Je třeba se zaměřovat na všechny problémy, které zajímají naše nejvýznamnější podporovatele – zaměstnance, komunity, vlády, průmyslové asociace, zákazníky a dodavatele.

Korporační sociální odpovědnost společnosti LINPAC Packaging dnes stojí na čtyřech pilířích a o pokrocích budeme pravidelně informovat všechny zúčastněné strany.

Strategie korporační sociální odpovědnosti LINPAC

  1. Životní prostředí
  2. Bezpečnost a dozor nad výrobky
  3. Sociální odpovědnost
  4. Hospodářský přínos