Skip to main content

Akreditace

You are here

Akreditace

Podle nejpřísnějších norem...

Společnost LINPAC Packaging dodržuje nejpřísnější normy pro výzkum, vývoj, výrobu, ochranu zdraví a zajišťování bezpečnosti a je hrdým držitelem akreditací od příslušných orgánů včetně osvědčení Lloyd's Register Quality Assurance podle norem BS EN ISO 9001:2000 a BS EN ISO o systémech řízení  péče o životní prostředí a jakosti.

Získali jsme rovněž osvědčení o řízení péče o životní prostředí od organizace UKAS a akreditaci od Britského konsorcia maloobchodních prodejců (British Retail Consortium).

Jako přední dodavatel v odvětví obalových řešení jsme také poctěni tím, že jsme se stali členy několika významných obchodních a ekologických organizací včetně Akčního programu pro řízení odpadů a zdrojů (WRAP), jehož cílem je pomoci podnikům i jednotlivcům k dosažení výhod plynoucích z omezování odpadu, vývoje udržitelných výrobků a efektivního využívání zdrojů.

Jsme členy dalších organizací, mezi něž patří Britské sdružení výrobců plastů (British Plastics Federation), Sdružení výrobců obalů (Packaging Federation), Národní sdružení výrobců smažených ryb (National Federation of Fish Friers), EuPCss, Asociace výrobců obalů pro stravovací služby (Food Services Packaging Association) a Incpen.