Skip to main content

O společnosti LINPAC Packaging

Svěží myšlení...

Společnost LINPAC Packaging dodává ta nejlepší obalová řešení zákazníkům z celého světa, kteří působí v oblastech maloobchodu, stravování, výroby potravin a balení a potřebují uchovávat výrobky v čerstvém stavu.

Díky našemu svěžímu myšlení mají zákazníci jistotu, že dostanou inovační obalové výrobky a služby na míru v té nejvyšší kvalitě. Již od roku 1959 zaujímáme přední místo ve vývoji obalů pro čerstvé potraviny. Vděčíme za to přístupu založenému na svěžím myšlení a hodnotovém systému, který podněcuje jak podnikavost, tak inovační nápady.

V důsledku toho dosáhla společnost LINPAC Packaging globální působnosti ve vývoji obalů pro čerstvé potraviny, snižování míry plýtvání potravinami, zlepšování hygienických standardů a vytváření čistějších, účinnějších řešení pro všechny své zákazníky a jejich obory.

Jako jeden z největších světových výrobců obalů s více než 23 výrobními závody v 19 zemích, v nichž pracuje více než 4 000 zaměstnanců, si klademe za cíl stát se předním světovým dodavatelem potravinových obalů pro segmenty výroby pečiva, proteinové stravy, čerstvých výrobků a stravovacích služeb tak, že budeme nepřetržitě nabízet inovační řešení zaměřená na zákazníky. Na základě úzké spolupráce se zákazníky a nabídky neotřelých nápadů jsme úspěšně vyvinuli široký sortiment výrobků, které oslovují spotřebitele tím, že co nejlépe reprezentují a chrání výrobky našich zákazníků.

Věnujeme pozornost také životnímu prostředí, proto využíváme své svěží myšlení k hledání nových způsobů, jak recyklovat, znovu zpracovávat a omezovat odpad.

Spolupracujte se společností LINPAC Packaging – uchováváme výrobky v čerstvém stavu...

Latest news

Kontakty